Khi nhu cầu cần được bốc xếp hàng hóa trong kho xưởng, trong các nhà máy, cảng, container, nông sản ... và đang muốn tìm một đơn vị tốt nhất. Công ty vận tải Đại Nam là sự lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Với đội ngũ bốc xếp trẻ, khỏe, có nhiều kinh nghiệm, dịch vụ bốc xếp hàng hóa của chúng tôi đảm bảo nhanh chóng, chuyên nghiệp và tiết kiệm nhất.

Phần mềm, phần mềm, boc xep hang hoa

Công ty vận tải Đại Nam cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa chuyên nghiệp và uy tín nhất
Là một công ty với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bốc xếp, chuyển nhà, chuyển kho xưởng... Công ty Đại Nam luôn mang đến những dịch vụ tốt nhất đến cho mọi khách hàng.

Với đội ngũ nhân viên có sức khỏe tốt, thân thiện, siêng năng trong công việc và các thiết bị máy móc hỗ trợ hiện đại. Đại Nam tự tin sẽ giúp cho hàng hóa của quý khách được bốc xếp một cách nhanh chóng và sắp xếp gọn gàng.

Vì là một đơn vị hoạt động uy tín và chuyên nghiệp, nên tất cả các loại hàng hóa đều được chúng tôi đảm bảo an toàn khi bốc xếp và vận chuyển. Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn dịch vụ tại công ty

https://dichvubocxepdainam.com/boc-xep-hang-hoa/
https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-lao-dong-tphcm
https://dichvubocxepdainam.com/cho-thue-nhan-cong/
https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-tphcm
https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong/
https://bocxepgiaretphcm.net/dich-vu-cung-ung-lao-dong-tphcm-goi-la-co-ngay/
https://bocxepgiaretphcm.net/boc-xep-hang-hoa-dich-vu-uy-tin-hang-dau-cua-cong-ty-dai-nam/

Bảng giá bốc xếp hàng hóa mới nhất có tại công ty vận tải Đại Nam
Bảng giá này bao gồm giá dịch vụ bốc xếp các loại hàng hóa từ đơn giản tới phức tạp, từ nhỏ tới lớn, từ nhẹ tới nặng, từ bình thường tới nguy hiểm …

STT	LOẠI DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ TÍNH	HÀNG NHẬP	HÀNG XUẤT
( VNĐ)	( VNĐ)
1.	Bốc xếp hàng hoá thông thường	 	 	 
 	– Giá tối thiểu	lần	30,000	30,000
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng &#237;t < 1 t&#7845;n	Kg	280	250
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng l&#7899;n > 1 t&#7845;n	Kg	230	200
2.	B&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng hoa qu&#7843; t&#432;&#417;i, h&#224;ng &#273;&#244;ng l&#7841;nh, h&#224;ng t&#432;&#417;i s&#7889;ng	 	 	 
 	&#8211; Gi&#225; t&#7889;i thi&#7875;u	l&#7847;n	30,000	30,000
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng &#237;t < 1 t&#7845;n	Kg	300	300
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng l&#7899;n > 1 t&#7845;n	Kg	250	250
3.	B&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng qu&#253; hi&#7871;m	 	 	 
 	&#8211; Gi&#225; t&#7889;i thi&#7875;u	l&#7847;n	100,000	100,000
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng &#237;t < 1 t&#7845;n	Kg	500	500
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng l&#7899;n > 1 t&#7845;n	Kg	400	400
4.	B&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng nguy hi&#7875;m	 	 	 
 	&#8211; Gi&#225; t&#7889;i thi&#7875;u	l&#7847;n	50,000	50,000
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng &#237;t < 1 t&#7845;n	Kg	400	400
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng l&#7899;n > 1 t&#7845;n	Kg	300	300
5.	B&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng n&#7863;ng v&#224; h&#224;ng qu&#225; kh&#7893;	 	 	 
 	&#8211; Gi&#225; t&#7889;i thi&#7875;u	l&#7847;n	80,000	80,000
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng &#237;t < 1 t&#7845;n	Kg	270	270
 	&#8211; Gi&#225; &#225;p d&#7909;ng cho s&#7889; l&#432;&#7907;ng l&#7899;n > 1 t&#7845;n	Kg	230	230
6	D&#7883;ch v&#7909; ph&#7909;c v&#7909; ngo&#224;i gi&#7901; h&#224;nh ch&#237;nh	 	 	 
&#8211; Gi&#225; ph&#7909;c v&#7909; trong kho&#7843;ng t&#7915; 16h30 &#273;&#7871;n 22h00 c&#7911;a ng&#224;y l&#224;m vi&#7879;c th&#244;ng th&#432;&#7901;ng	Thu th&#234;m 15% m&#7913;c gi&#225; theo lo&#7841;i h&#236;nh ph&#7909;c v&#7909;
&#8211; Gi&#225; ph&#7909;c v&#7909; trong sau 22h00 &#273;&#7871;n 7h30 gi&#7901; s&#225;ng c&#7911;a ng&#224;y l&#224;m vi&#7879;c th&#244;ng th&#432;&#7901;ng	Thu th&#234;m 40% m&#7913;c gi&#225; theo lo&#7841;i h&#236;nh ph&#7909;c v&#7909;
&#8211; Gi&#225; ph&#7909;c v&#7909; v&#224;o ng&#224;y ng&#224;y th&#7913; 7, ch&#7911; nh&#7853;t, ng&#224;y ngh&#7881; l&#7877; theo Q&#272; c&#7911;a nh&#224; n&#432;&#7899;c, ng&#224;y ngh&#7881; b&#249; cho ng&#224;y ngh&#7881; l&#7877; n&#7871;u ng&#224;y ngh&#7881; l&#7877; theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a nh&#224; n&#432;&#7899;c tr&#249;ng v&#224;o th&#7913; b&#7843;y, ch&#7911; nh&#7853;t (k&#7875; c&#7843; l&#224;m &#273;&#234;m)	Thu th&#234;m 40% m&#7913;c gi&#225; theo lo&#7841;i h&#236;nh ph&#7909;c
L&#432;u &#253;: B&#7843;ng gi&#225; n&#224;y ch&#7881; mang t&#237;nh ch&#7845;t tham kh&#7843;o. B&#7903;i v&#236; gi&#225; b&#7889;c x&#7871;p tr&#234;n th&#7883; tr&#432;&#7901;ng hi&#7879;n nay lu&#244;n thay &#273;&#7893;i c&#249;ng nh&#432; t&#249;y c&#225;c lo&#7841;i m&#7863;t h&#224;ng m&#224; gi&#225; b&#7889;c x&#7871;p kh&#225;c nhau. &#272;&#7875; nh&#7853;n b&#225;o gi&#225; b&#7889;c x&#7871;p chi ti&#7871;t cho s&#7843;n ph&#7849;m c&#7911;a qu&#253; kh&#225;ch vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; Hotline: 0938 955 329

https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-cat-xay-dung/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-da-xay-dung-moi-nhat-nam-2019/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-cat-xay-dung/bang-bao-gia-cat-xay-to/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-thep-xay-dung/bang-bao-gia-thep-xay-dung-mien-nam/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-thep-hop/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-thep-hop/bang-bao-gia-thep-hop-ma-kem/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-ton-cac-loai/bang-bao-gia-ton-dong-a/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-ton-cac-loai/bang-bao-gia-ton-phuong-nam/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-xa-go-xay-dung/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-sat-thep-xay-dung/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-gach-xay-dung/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-thep-hoa-phat/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bao-gia-dich-vu-van-chuyen/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-thep-ong-den/
https://thegioivatlieuxaydung.vn/bang-bao-gia-thep-ong-ma-kem/

S&#7921; c&#7847;n thi&#7871;t c&#7911;a d&#7883;ch v&#7909; b&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng h&#243;a &#273;&#7889;i v&#7899;i m&#7885;i l&#297;nh v&#7921;c hi&#7879;n nay
Nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i th&#432;&#7901;ng ngh&#297;, b&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng h&#243;a l&#224; vi&#7879;c l&#224;m kh&#244;ng c&#7847;n thi&#7871;t, ch&#250;ng ta c&#243; th&#7875; d&#7877; d&#224;ng b&#7889;c x&#7871;p nhanh ch&#243;ng v&#224; kh&#244;ng c&#7847;n b&#7889;c x&#7871;p chuy&#234;n nghi&#7879;p. &#272;&#226;y &#273;&#432;&#7907;c xem l&#224; suy ngh&#297; sai l&#7847;m, b&#7903;i v&#236; vi&#7879;c b&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng h&#243;a quy&#7871;t &#273;&#7883;nh &#273;&#7871;n ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng v&#224; &#273;&#7897; an to&#224;n c&#7911;a h&#224;ng h&#243;a ch&#250;ng ta.

Khi ch&#250;ng ta s&#7917; d&#7909;ng c&#225;c d&#7883;ch v&#7909; b&#7889;c x&#7871;p chuy&#234;n nghi&#7879;p, h&#224;ng h&#243;a s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#243;ng g&#243;i c&#7849;n th&#7853;n, x&#7855;p &#273;&#7863;t  &#273;&#250;ng quy c&#225;ch v&#224; c&#243; tr&#7853;t t&#7921; n&#234;n c&#243; th&#7875; &#273;&#7843;m b&#7843;o &#273;&#432;&#7907;c an to&#224;n v&#224; ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng.

Khi s&#7917; d&#7909;ng d&#7883;ch v&#7909; b&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng h&#243;a, n&#7871;u c&#243; b&#7845;t tr&#7855;c g&#236; khi trong qu&#225; tr&#236;nh v&#7853;n chuy&#7875;n th&#236; d&#7883;ch v&#7909; s&#7869; b&#7891;i th&#432;&#7901;ng v&#224; &#273;&#7843;m b&#7843;o an to&#224;n.

Hi&#7879;n nay ng&#224;nh b&#7889;c x&#7871;p kh&#244;ng c&#243; t&#7853;p trung v&#224;o b&#7845;t k&#7923; m&#7897;t ch&#7895;, m&#7897;t l&#297;nh v&#7921;c n&#224;o h&#7871;t. B&#7845;t k&#7875; ng&#224;nh ngh&#7873; hay l&#297;nh v&#7921;c n&#224;o ch&#7881; c&#7847;n c&#243; y&#234;u c&#7847;u c&#7847;n b&#7889;c x&#7871;p, l&#224; d&#7883;ch v&#7909; &#273;&#225;p &#7913;ng s&#7869; c&#243; m&#7863;t ngay.

Cam k&#7871;t d&#7883;ch v&#7909; b&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng h&#243;a uy t&#237;n v&#224; chuy&#234;n nghi&#7879;p
B&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng h&#243;a &#272;&#7841;i Nam lu&#244;n cam k&#7871;t qu&#225; tr&#236;nh th&#7921;c hi&#7879;n c&#225;c c&#244;ng vi&#7879;c trong th&#7901;i gian ng&#7855;n nh&#7845;t v&#7899;i hi&#7879;u su&#7845;t c&#244;ng vi&#7879;c cao

Nh&#7853;n b&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng h&#243;a t&#7915; s&#7889; l&#432;&#7907;ng nh&#7887; &#273;&#7871;n l&#7899;n v&#224; nh&#7853;n d&#7883;ch v&#7909; cho t&#7845;t c&#7843; c&#225;c &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng. Khi b&#7841;n &#273;&#7871;n v&#7899;i &#273;&#7897;i b&#7889;c x&#7871;p c&#7911;a ch&#250;ng t&#244;i, b&#7841;n h&#227;y y&#234;n t&#226;m v&#224; ho&#224;n to&#224;n giao ph&#243; t&#7845;t c&#7843; h&#224;ng h&#243;a, t&#224;i s&#7843;n c&#7911;a m&#236;nh m&#224; kh&#244;ng c&#7847;n ph&#7843;i b&#7853;n t&#226;m v&#7873; kh&#226;u b&#7889;c x&#7871;p, v&#7853;n chuy&#7875;n.

Cam k&#7871;t gi&#7919; &#273;&#250;ng c&#225;c &#273;i&#7873;u kho&#7843;n m&#224; hai b&#234;n &#273;&#227; th&#432;&#417;ng l&#432;&#7907;ng trong h&#7907;p &#273;&#7891;ng, &#273;&#7873;n b&#249; 100% n&#7871;u c&#243; &#273;&#7893; v&#7905; hay m&#7845;t m&#225;t x&#7843;y ra trong qu&#225; tr&#236;nh v&#7853;n chuy&#7875;n

&#272;&#7897;i b&#7889;c x&#7871;p c&#7911;a ch&#250;ng t&#244;i v&#7899;i tay ngh&#7873; v&#224; k&#297; n&#259;ng chuy&#234;n m&#244;n cao. C&#7841;nh tranh gi&#225; th&#7883; tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7875; &#273;em l&#7841;i cho kh&#225;ch h&#224;ng m&#7913;c gi&#225; t&#7889;t nh&#7845;t

V&#7899;i &#273;&#7897;i ng&#361; nh&#226;n vi&#234;n b&#7889;c x&#7871;p l&#224;m vi&#7879;c r&#7845;t n&#259;ng &#273;&#7897;ng v&#224; nhi&#7879;t t&#236;nh. Ch&#250;ng t&#244;i s&#7869; gi&#7843;i quy&#7871;t c&#225;c v&#7845;n &#273;&#7873; b&#7889;c x&#7871;p h&#224;ng h&#243;a c&#7911;a b&#7841;n m&#7897;t c&#225;ch nhanh ch&#243;ng v&#224; hi&#7879;u qu&#7843; nh&#7845;t.

https://khacdauaiai.com/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/ten/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/chuc-danh/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/tron-dau-cong-ty/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/vuong/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/ngay-thang-nam/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/hoan-cong/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/chu-ky/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/logo/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/tich-diem/
https://khacdauaiai.com/khac-dau/usb-dau-but-viet/

Tham kh&#7843;o th&#234;m:

https://www.gov.bn/Lists/eDarussalam%20Survey/DispForm.aspx?ID=63924
https://www.gov.bn/Lists/eDarussalam%20Survey/DispForm.aspx?ID=63925
https://www.gov.bn/Lists/eDarussalam%20Survey/DispForm.aspx?ID=63926
https://www.gov.bn/Lists/eDarussalam%20Survey/DispForm.aspx?ID=63927
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=124385
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=124386
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=124387
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=124388
http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopydb/DispForm.aspx?ID=13273
http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopydb/DispForm.aspx?ID=13274
http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopydb/DispForm.aspx?ID=13275
http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopydb/DispForm.aspx?ID=13271
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=3260
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=3261
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=3262
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=3263
https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=2213
https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=2214
https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=2215
https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=2216
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=125655
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=125656
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=125657
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=125658
http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=123243
http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=123242
http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=123232
http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=123230
http://web.sfusd.edu/Services/research_public/Lists/Sample%20Copy/DispForm.aspx?ID=734349
http://web.sfusd.edu/Services/research_public/Lists/Sample%20Copy/DispForm.aspx?ID=734351
http://web.sfusd.edu/Services/research_public/Lists/Sample%20Copy/DispForm.aspx?ID=734360
http://web.sfusd.edu/Services/research_public/Lists/Sample%20Copy/DispForm.aspx?ID=734363
http://shared.esade.edu/sites/eabis/Lists/Eabis/DispForm.aspx?ID=31864
http://shared.esade.edu/sites/eabis/Lists/Eabis/DispForm.aspx?ID=31865
http://shared.esade.edu/sites/eabis/Lists/Eabis/DispForm.aspx?ID=31866
http://shared.esade.edu/sites/eabis/Lists/Eabis/DispForm.aspx?ID=31867
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=7791
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=7792
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=7793
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=7794
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=3713
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=3714
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=3715
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=3716
http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=3230
http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=3231
http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=3232
http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=3233
https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-M%205-2017-492/Lists/MeetingSurvey/DispForm.aspx?ID=3269
https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-M%205-2017-492/Lists/MeetingSurvey/DispForm.aspx?ID=3270
https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-M%205-2017-492/Lists/MeetingSurvey/DispForm.aspx?ID=3271
https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-M%205-2017-492/Lists/MeetingSurvey/DispForm.aspx?ID=3272

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS