Bệnh giang mai là một trong số những bệnh xã hội lây truyền qua đường tình dục cực kỳ nguy hiểm. Bệnh do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra.

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/vi/web/suckhoecuaban/home/-/blogs/benh-giang-mai-o-phai-manh-lay-la-nhu-nao

http://www.cccbeducacio.org/vi/web/suckhoecuaban/home/-/blogs/benh-giang-mai-o-phai-manh-mac-la-nhu-the-nao

http://ayudas.invemar.org.co/web/suckhoecuaban/home/-/blogs/benh-giang-mai-tai-nam-gioi

http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/vi/web/suckhoecuaban/home/-/blogs/chung-benh-giang-mai-o-phai-manh-nhiem-la-gi

http://opr.provincia.caserta.it/web/suckhoecuaban/home/-/blogs/can-benh-giang-mai-o-dan-ong-chua-la-nhu-nao

http://sd-50592.dedibox.fr/web/visuckhoe/home/-/blogs/cac-trieu-chung-cua-benh-giang-mai-o-phai-yeu

https://www.viajaconviaja.com/web/visuckhoecuaban/home/-/blogs/mot-so-bieu-hien-cua-benh-giang-mai-tai-nu

http://epm.dwvs.cy.edu.tw/web/visuckhoe/home/-/blogs/2500361

https://www.pugliaxp.it/web/visuckhoe/home/-/blogs/cac-dau-hieu-cua-giang-mai-o-phai-yeu

https://www.jsm.gov.my/web/visuckhoengaymai/home/-/blogs/benh-giang-mai-la-gi-nhung-hien-tuong-canh-bao-de-nhan-biet-nhat

http://services.fepem.fr/web/suckhoecuaban/home/-/blogs/benh-giang-mai-la-gi-mot-so-hien-tuong-bao-hieu-de-phat-hien-nhat

http://www.cccbeducacio.org/vi/web/suckhoecuaban/home/-/blogs/giang-mai-la-gi-cac-trieu-chung-canh-bao-khong-kho-nhan-biet-nhat

https://uni.lut.fi/vi/web/xinchaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-xet-nghiem-benh-giang-mai-het-bao-nhieu-tien

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/uong-thuoc-pha-thai-bao-lau-thi-ra-tui-thai-va-ra-mau/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/cham-kinh-1-thang-co-sao-khong-cac-nguyen-nhan-lam-cham-kinh/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/cham-kinh-10-ngay-nguyen-nhan-do-dau-co-thai-khong/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/vung-kin-co-mui-hoi-la-dau-hieu-cua-benh-gi-chua-the-nao/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/cach-chua-khi-hu-mau-xanh-o-nha-an-toan-va-hieu-qua/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/7-cach-pha-thai-an-toan-va-nhanh-nhat-hien-nay-theo-phuong-phap-dan-gian/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/cach-chua-khi-hu-mau-vang-hieu-qua-tai-nha/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-bang-gia-hut-thai/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/9-cach-chua-tri-hoi-nach-hieu-qua-triet-de-bang-phuong-phap-dan-gian-tai-nha/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/bang-gia-chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-gia-phau-thuat/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/9-dia-chi-kham-chua-benh-yeu-sinh-ly-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/bang-gia-chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-o-ha-noi/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/chi-phi-kham-nam-khoa-het-bao-nhieu-tien-bang-gia-cu-the/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/phong-kham-benh-tri-o-dau-7-dia-chi-chua-benh-tri-tot-nhat-tai-ha-noi/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/pha-thai-o-dau-8-dia-chi-pha-thai-an-toan-nhat-tai-ha-noi/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/hut-thai-co-dau-khong-chi-phi-het-bao-nhieu-tien/

https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/kham-sui-mao-ga-o-dau-6-dia-chi-chua-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-12 (火) 18:16:14 (865d)